Wat is subsidie?

Wanneer wij in gesprek gaan met ondernemers, of dit nu startende bedrijven of al jarenlange gevestigde bedrijven zijn, krijgen we nog vaak de vraag wat subsidie nu eigenlijk is. Subsidie is dan ook een breed begrip. Er is subsidie voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Als wij, Subsidie Netwerk, het over subsidies hebben, dan spreken wij altijd over subsidies voor bedrijven. Hieronder leggen we uit wat subsidie is.

De definitie van subsidie

Het opzoeken van de definitie van subsidie leert ons dat er nogal wat verschillende interpretaties zijn. Instellingen, politieke partijen en encyclopedieën leggen het begrip subsidie elke keer op een iets andere manier uit. Dat maakt het wat lastig om een goed antwoord te geven op de hier gestelde vraag.

Volgens http://woorden.org (Nederlands online woordenboek) is subsidie het volgende:

  • Financiële steun van de overheid aan instellingen, bedrijven en/of personen om hun activiteiten te ontwikkelen.

Dit klopt voor een groot gedeelte. Subsidie is er in verschillende vormen maar het blijft altijd financiële steun. Zo is het bij bepaalde subsidieregelingen dat ondernemers minder belasting over een gedeelte hoeven te betalen. Ook dit wordt gezien als financiële steun. Het is helaas bij subsidies niet het geval dat onze overheid met een zak geld bij u op de stoep staat. Daarnaast hoeft de financiële steun niet altijd bij de overheid vandaan te komen, ook bedrijven of stichtingen kunnen subsidie geven aan degene die daarvoor in aanmerking komen.

In een paar andere definities lazen we nog iets opmerkelijks. De overheid zou subsidies geven om bedrijven ‘te lokken’. Zonder die subsidies zouden die bedrijven niet op de plek gevestigd zitten of bepaalde activiteiten nalaten. Dat is een erg beperkte opvatting. De toekomstvisie die een bedrijf heeft, is een belangrijk onderdeel bij het gericht zoeken naar subsidiemogelijkheden. Daarom bespreken wij dit ook altijd met ondernemers. Soms komt het voor dat bedrijven een beetje stil staan, niet goed weten welke richting ze op willen of wat er voor hen allemaal mogelijk is. Door het stellen van gerichte vragen wordt de ondernemer zich hiervan bewust en er toe gebracht om hier goed over na te denken. Met de waardevolle informatie uit het gesprek kunnen wij dan het bedrijf helpen om daar de juiste financiële steun bij te vinden.

Het antwoord is…

Het antwoord dat we kunnen geven op de vraag ‘wat is subsidie?’, is dus eigenlijk heel simpel. Subsidie is financiële steun die in verschillende vormen vrij gegeven kan worden aan instellingen, bedrijven en/of personen om hun activiteiten te ontwikkelen of te stimuleren. De financiële steun kan zowel vanuit de overheid, de gemeentes of bedrijven worden gegeven.

Geef een reactie