Subsidies voor het bedrijfsleven in de provincie Groningen

Neem nou Groningen. Groningen doet het goed op innovatief gebied. Zo Google in het noorden van het land zijn tweede datacentrum heeft geplaatst. Alleen de bouw zelf al levert duizend mensen werk op. Hiermee bewees Groningen opnieuw aantrekkelijk te zijn voor innovatieve projecten en bedrijven. Minister Kamp zei het al: “Er zijn goed opgeleide technici en bouwvakkers beschikbaar. Er ligt een betrouwbare energie- en ICT-infrastructuur. En er is ruimte om te bouwen.”

Maar Google is niet de enige die de voordelen van Groningen ziet. De provincie Groningen zelf stimuleert ook met haar subsidieregeling Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG) het bedrijfsleven. De regeling is bedoeld voor bedrijven en kennisinstellingen die gevestigd zitten in Groningen en een innovatief project en/of een samenwerking willen starten met een regionaal karakter. Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor economische groei, duurzame ontwikkeling en een hogere welvaart. De provincie heeft vier thema’s opgesteld welke belangrijk zijn, hier dient het project of samenwerking wel tussen te passen. De vier thema’s zijn:

  • Healthy Ageing
  • Energie
  • Bio-economie
  • Transsectorale innovatie

Healthy Ageing: We hebben steeds meer met vergrijzing te maken, waardoor er ook steeds meer chronische zieken zijn die zorg nodig hebben. Medische technologie, Life Sciences, Gezonde voeding en ehealth zijn geen onbekende termen wanneer u zich bezig houdt of wilt houden met innovatie op het gebied van Healthy Ageing. Vooral naar preventie wordt actief gekeken.
Energie: Zoals inmiddels iedereen wel weet is het noodzakelijk om vooral duurzame energie op te wekken en te gebruiken. De fossiele energievoorraden raken op, terwijl de energiebehoefte alleen maar groter wordt.
Bio-economie: Binnen dit thema worden projecten gezocht die bijdragen aan duurzame innovatieve voedselsystemen, geïntegreerde systeemoplossingen bieden of bijdragen aan grondstofflexibiliteit, eiwitinnovaties en verpak- en bewaartechnologie. Binnen Biobased economy zijn er mogelijkheden op het gebied van bouwen met eiwitten en koolhydraten, groene bouwblokken voor chemie en nieuwe toepassingen van vezels en biopolymeren.
Transsectorale innovatie: Met dit thema wil de provincie de samenwerking tussen verschillende sectoren bevorderen. Hiermee worden bedrijven bedoeld die zich richten op innovatieve ontwikkelingen, zorgen voor nieuwe werkgelegenheid en naar verwachting in de toekomst een deel van hun omzet buiten de provincie Groningen haalt. Specifiek wordt binnen dit thema gekeken naar koppelingen met de Creatieve Industrie (design, media, mode, gaming en architectuur).

IAG gaat door

Omdat deze subsidieregeling van grote waarde is voor de innovatiekracht van Groningen, gaat de IAG regeling nog zeker tot 2018 door. Het budget voor deze subsidies voor Groningen is in totaal 6,2 miljoen euro, wat verdeeld wordt over de vier thema’s. Zit u gevestigd in Groningen en wilt u ook een bijdrage doen aan de innovatiekracht van een provincie als Groningen? Neem dan contact op met een subsidieadviseur van SubsidieNetwerk om u verder te helpen.

Geef een reactie